Hy hữu ở Hà Nội: Bức tường được rao bán 1 tỷ đồng

Chưa đầy… một bước chân là ra mặt tiền. 14cm chiều rộng, 10,85m chiều dài được rao bán một...

Read More